Oponowicz Modzelewski Pracownia Projektowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
kontakt: 85 30 70 535; biuro@oponowicz.pl

Kontakt

Oponowicz Modzelewski
Pracownia Projektowa sp. z o.o.

Adres:
Aleja Konstytucji 3 Maja 22/81
15-776 Białystok

Tel: 85 30 70 535
e-mail: biuro@oponowicz.pl

Polityka prywatności

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000575133
NIP: 542-32-47-816
REGON: 362470053
Kapitał zakładowy: 20000 PLN