Oponowicz Modzelewski Pracownia Projektowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
kontakt: 85 30 70 535; biuro@oponowicz.pl

Nasza pracownia

O Spółce

Spółka OPONOWICZ MODZELEWSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA została założona 7 września 2015 – dokładnie 4 lata po starcie AIONI KONSTRUKCJA Piotr Oponowicz. Spółka powstała w wyniku połączenia współpracujących ze sobą ściśle od samego początku pracowni konstrukcyjnych Piotra Oponowicza i Pawła Modzelewskiego.

Doświadczenie zawodowe w projektowaniu konstrukcji żelbetowych i stalowych zaczęliśmy zdobywać już podczas studiów. Pod nazwą AIONI KONSTRUKCJA działaliśmy na rynku projektów konstrukcyjnych od września 2011 r. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów, rozwijając pasję i zdobywając cenne doświadczenie. Podejmując się coraz bardziej wymagających zadań, stale się rozwijamy. Pod marką AIONI KONSTRUKCJA zaprojektowaliśmy kilka obiektów o powierzchni przekraczającej 5.000 m2.

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze. Braliśmy czynny udział przy projektowaniu budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych jak również obiektów użyteczności publicznej (biura, sklepy). Posiadamy także doświadczenie w projektowaniu budynków przemysłowych (hale magazynowe i produkcyjne).

Nasz zespół

zespol

Oponowicz

MGR INŻ. PIOTR OPONOWICZ

PRACA W BRANŻY PROJEKTOWEJ OD 2007 ROKU ABSOLWENT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Z 2008 ROKU AUTOR LUB WSPÓŁAUTOR KILKU ARTYKUŁÓW I REFERATÓW NAUKOWYCH O TEMATYCE POŁĄCZEŃ KLUCZ-ZAMEK W KONSTRUKCJACH STALOWYCH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PDL/0002/POOK/11 OD 2011 ROKU DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Modzelewski

MGR INŻ. PAWEŁ MODZELEWSKI

PRACA W BRANŻY PROJEKTOWEJ OD 2007 ROKU
ABSOLWENT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Z 2008 ROKU
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PDL/0082/POOK/12 OD 2012 ROKU DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Jurkowski

MGR INŻ. PIOTR JURKOWSKI

PRACA W BRANŻY PROJEKTOWEJ OD 2012 ROKU
ABSOLWENT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Z 2014 ROKU PROWADZIŁ BADANIA NA POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ, ZWIĄZANE Z KONSTRUKCJAMI ŻELBETOWYMI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PDL/0002/PBKb/18 OD 2018 ROKU DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Gierej

MGR INŻ. KRZYSZTOF GIEREJ

PRACA W BRANŻY PROJEKTOWEJ OD 2014 ROKU
ABSOLWENT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Z 2015 ROKU
DOKTORANT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z KONSTRUKCJAMI ŻELBETOWYMI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PDL/0079/PBKb/18 OD 2018 ROKU DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

 

Milewski

MGR INŻ. PIOTR MILEWSKI

PRACA W BRANŻY PROJEKTOWEJ OD 2014 ROKU
ABSOLWENT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Z 2015 ROKU
DOKTORANT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z KONSTRUKCJAMI STALOWYMI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PDL/0080/PBKb/18 OD 2018 ROKU DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Mieczynska

MGR INŻ. ANNA MURACH

PRACA W BRANŻY PROJEKTOWEJ OD 2015 ROKU, WSPÓŁPRACA
ABSOLWENT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Z 2016 ROKU
STUDENT STUDIÓW MAGISTERSKICH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ,

Na czym pracujemy

PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKORZYSTUJEMY NASTĘPUJĄCE OPROGRAMOWANIE:

ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL – OBLICZENIA KONSTRUKCJI 2D I 3D
PAKIET SPECBUD – OBLICZENIA KONSTRUKCJI 2D
AUTOCAD – SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, PROSTE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING – RYSUNKI I DETALE KONSTRUKCYJNE

Co projektujemy

Wykonujemy projekty konstrukcyjne: